Cấu hình phần mềm Truck Scales KWS2.7

Tiến hành tải phần mềm VP9 (download).

Tiến hành tải và cài đặt fonts (download).

Tiến hành tải phần mềm Kala Weighing Scale 2.7 (download).

Tại giao diện đăng nhập ta chọn như sau :

User Name : Admin

Password : qaz

Màn hình cấu hình cho phần mềm xuất hiện, tiến hành cấu hình măc định như hình :

Cài đặt các thông số cho phần mềm
Cài đặt các thông số cho phần mềm

 

Chú ý : với màn hình máy tính có độ phân giải nhỏ hơn 1280*768px thì ta chọn Small thay vì Full như trong hình. Xong nhấn Active (Phím hình chiếc chìa khóa).

Mặc định ban đầu Menu chương trình là tiếng Anh.

Ta tiến hành thoát, mở lại chương trình. Menu chuyển sang tiếng Việt nhưng hiển thị bị sai Font.

Chỉnh lại Font (Đối với Window7 32bits), tại màn hình Desktop của máy tính nhấn chuột Phải sau đó chọn PersonalizeChọn mục Window Color > chọn Advanced appearance settings…

Tại mục Items ta tiến hành chọn mục con Menu, chọn Font cho mục con MenuVK Sans Serif. Xong Nhấn OK > Nhấn Save Changes. Vậy là xong.

Cài đặt Font cho Menu
Cài đặt Font cho Menu

 

Các vùng hiển thị nên thay đổi phông chữ hiển thị

Item

Active Title BarMenu

Message Box

Font

VK Sans SerifVK Sans Serif

VK Sans Serif

Size

1010

10

Quay trở lại chương trình, Menu đã đổi sang tiếng Việt đầy đủ. Bảng mã gõ tiếng Việt trên phần mềm KWS2.7 là: VNI Windows.

 Mặc định ban đầu, khi cài đặt phần mềm cho phép lựa chọn 2 định dạng đầu cân là XK31 (XK3190-D10, XK3190-A9+, XK3118K8A, MK-Di01, DS1, DS3, ..) và XK32 (Chuỗi ngược).

Tài liệu tham khảo thêm  Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Truck Scales KWS2.7

Mr Thái Vũ(+84) 0988 708 308

thaingocvu

 kala@kalascale.com 

 facebook.com/kalascale/